Câmpul de căutare

În câmpul de căutare se scrie un text care specifică informatiilor dorite.

În forma cea mai simplă, este suficientă scrierea câtorva litere din cuvântul, expresia sau fraza căutată. Dacă este activată căutarea automată, nu mai trebuie făcut nimic, rezultatele apar imediat. Dacă este activată căutarea manuală, atunci trebuie apăsat butonul Caută pentru ca rezultatele să apară.

Desi majoritatea căutărilor sunt ca cea descrisă mai sus, posibilitătile sunt mult mai largi.

Se pot folosi asa numite măsti de căutare. Se poate scrie _ cu semnificatia orice caracter si % cu semnificatia orice sir de caractere. Dacă conventia este mai familiară, se poate scrie ? cu semnificatia orice caracter si * cu semnificatia orice sir de caractere (această variantă are câteva mici exceptii). Aceste caractere speciale pot fi inserate si din meniul Căutare.

Pentru a afisa frazele din dictionar, este suficientă scrierea semnului de punctuatie de final, adică:

Sunt disponibile si alte astfel de selectii, dar în general este mai comod să fie alese din submeniul Selectii al meniului Fisier. Tot selectii sunt si rezultatele obtinute prin comanda Conjugă din meniul de context.

Dacă o astfel de selectie se termină cu : (si de regulă este asa), atunci se poate scrie în continuare o expresie de căutare doar în acea selectie.

Dacă se scrie un text care începe cu un pronume (ca începutul unei propozitii simple), atunci apare si un buton care permite extinderea căutării în toate formele conjugate corespunzătoare respectivului pronume. La prima utilizare a acestei facilităti într-o sesiune de lucru, căutarea durează până la câteva minute (numărul de înregistrări disponibile este foarte mare), dar căutările ulterioare cu acelasi pronume sunt rapide.

Dacă se scrie un număr, atunci acesta este prezentat ca text, în diferite variante. Mai mult, se pot scrie expresii matematice care sunt calculate si rezultatul este prezentat numeric si ca text (pentru numere întregi). Practic este integrat, la îndemână, un evaluator de expresii. Se pot folosi următoarele operatii si functii:

Operatie/functie Semnificatie
...+... adunare
...-... scădere
...*... înmultire
.../... împărtire
...%... modulo
...^... ridicare la putere
SQRT(...) rădăcina pătrată
EXP(...) ridicare la putere a numărului e
LOG(...) logaritm natural (în baza e)
LOG10(...) logaritm în baza 10
INT(...) partea întreagă
ABS(...) valoarea absolută
SIGN(...) semnul numărului
SIN(...) sinus (în radiani)
COS(...) cosinus (în radiani)
TAN(...) tangentă (în radiani)
ASIN(...) arcsinus (în radiani)
ACOS(...) arccosinus (în radiani)
ATAN(...) arctangentă (în radiani)
RTOD(...) transformă radiani în grade
DTOR(...) transformă grade în radiani
PI() numărul pi
RAND() număr aleator între 0 si 1 (poate fi 0, dar nu poate fi 1)

Similar, dacă se scrie numeric o anumită oră (cu : între numărul orei si numărul minutelor), atunci si aceasta este prezentată ca text, în diferite variante.

Sunt disponibili si câtiva operatori pentru căutări speciale, dar în general este mai comod ca acestea să fie invocate din meniul Căutare.

Separatorul ; poate fi folosit pentru căuătri multiple simultane, dar în acest caz cuvintele/expresiile trebuie să fie scrise complet.

© 2005 Lucian Velea, www.lexica.ro